Uprawnienia

Bezpośredni nadzór techniczny nad realizacją robót sprawują wysokokwalifikowani kierownicy robót oraz specjaliści branżowi. Dział Spawalniczy zapewnia technologię spawania oraz nadzór nad wykonawstwem robót spawalniczych zgodnie z  określonymi wymaganiami. Wymagania jakości są weryfikowane przez Dział Kontroli Jakości i  Laboratorium Spawalnicze, które posiada uznanie UDT  wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

HPR S.A. posiada uprawnienia dozorowe :

 • nr UC-12-42-N/3-04 z dnia 13.08.2004 do naprawy :
  - kotłów parowych,
  - kotłów wodnych,
  - stałych zbiorników ciśnieniowych,
  - zbiorników bez i  niskociśnieniowych na materiały żrące lub trujące,
  - rurociągów przesyłowych i  technologicznych,
 • nr UC-12-42-E/3-04 z dnia 13.08.2004 do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych,
 • nr UD-12-42-W/1-04 z dnia 13.08.2004 do wytwarzania rurociągów przesyłowych,
 • nr UD-12-42-P/1-04 z dnia 13.08.2004 do modernizacji kotłów parowych i  wodnych, zbiorników ciśnieniowych, rurociągów przesyłowych i  technologicznych,
 • nr UD-12-41-N/1-96 z dnia 06.05.1996 do naprawy suwnic, żurawi, ciągników i  podestów ruchomych.

Hutnicze Przedsiębiorstwo  Remontowe Spółka Akcyjna posiada uprawnienia TDT do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów wywrotnic wagonów, przenośników taśmowych podwieszanych, podajników, przenośników i wyciągów skipowych, urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz wykonywania badań laboratoryjnych modernizowanych i naprawianych urządzeń oraz wytwarzanych elementów w laboratorium zakładowym w następującym zakresie :

 • badania wizualne (VT),
 • badania penetracyjne (PT),
 • badania magnetyczno-proszkowe (MT),
 • badania ultradzwiękowe (UT),
 • badania radiograficzne (RT).

Posiadamy także świadectwo Kwalifikacyjne nr 9/216/XII/2021 kwalifikujące HPR S.A., do I  Grupy Zakładów Dużych, które uprawnia do prowadzenia prac spawalniczych w  zakresie wykonawstwa, montażu i  remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, 2 i 3 zgodnie z  normą PN-M-69008, oraz stalowych konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem wymagań normy PN-B-06200, a w szczególności remontów maszyn i  urządzeń dla hutnictwa, wykonywanych ze stali konstrukcyjnych niestopowych, stali nisko i wysokostopowych, następującymi metodami spawania :

 • ręcznego łukowego elektrodami otulonymi (111),
 • MIG/MAG drutem elektrodowym litym (131/135),
 • MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym (136),
 • MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym (138),
 • TIG z dodatkiem drutu litego (141),
 • acetylenowo-tlenowego (311),
 • zgrzewania łukowego kołków (78).

HPR S.A. posiada również uprawnienia do egzaminowania spawaczy.