• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • slide-3.jpg
  • slide-4.jpg
  • slide-5.jpg
  • slide-6.jpg

Witamy!

Naszą dewizą jest jakość i zadowolenie klienta.

Witamy na stronie Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego S.A. z siedzibą w Krakowie.

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu naszą firmę powstałą w wyniku przekształceń restrukturyzacyjnych i  prywatyzacji HPR w Krakowie. Od wielu lat służymy swoją fachowością i doświadczeniem budując pozycję solidnego i odpowiedzialnego partnera. Setki zrealizowanych kontraktów w branży przemysłowo-hutniczej, zarówno krajowych, jak i zagranicznych stawiają Spółkę w gronie największych przedsiębiorstw oferujących tego typu usługi.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

TUV UDT


Informacja o wpływie promieniowania jonizującego na ludzi i środowisko.

Zgodnie z art. 32c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792) Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe S.A. informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu aparatury kontrolno-pomiarowej zawierającej źródła promieniotwórcze, nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.


Działania informacyjne w ramach programu dofinansowania płatników składek - dofinansowano ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

znaki strona www

Nazwa funduszu: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Nazwa zadania: projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Wartość dofinansowania: 13 792,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote, 00/100. Całkowita wartość zadania: 18 480,75 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych, 75/100. Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zakup detektorów gazów.