O firmie

O_firmieZdobyte w ciągu pół wieku doświadczenie w  wykonawstwie oraz remontach urządzeń i  obiektów przemysłowych pozwala nam oferować wysoką jakość prac budowlano-montażowych oraz profesjonalizm załogi. Prace realizujemy kompleksowo w charakterze Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy Specjalistycznego. Realizujemy również wykonawstwo konstrukcji stalowych oraz prefabrykację elementów wysokociśnieniowych. Posiadamy służby techniczne zdolne do opracowania projektów technologii i  organizacji robót z  uwzględnieniem najnowszych zdobyczy techniki.

Braliśmy i bierzemy udział w realizacji wszystkich remontów kapitalno - modernizacyjnych wielkich pieców w hutnictwie krajowym. Na szczególną uwagę zasługuje remont kapitalno - modernizacyjny Wielkiego Pieca Nr 5 w  Hucie  im.  T. Sendzimira w Krakowie ( obecnie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie ) zrealizowany w 1996 roku w rekordowo krótkim czasie niespełna 9 miesięcy. Podczas prac remontowych wyburzono i odtworzono około 20 000 m3 konstrukcji żelbetowych, betonowych i murowanych oraz zdemontowano i zamontowano około 13 000 ton konstrukcji stalowych i urządzeń. O powodzeniu tego przedsięwziecia zadecydowała między innymi realizacja prac według unikalnej technologii opracowanej przez HPR S.A. Istotą jej była prefabrykacja oraz scalanie elementów konstrukcji poza rejonem wielkiego pieca i ich docelowy montaż w członach wielkogabarytowych o masie 70 ton przy zastosowaniu jednego z największych żurawi w Europie o udźwigu 500 Mg. Inne przykłady bardzo dużych i zaawansowanych technicznie realizacji to budowa pieca pokrocznego w Nowej Walcowni Gorącej Blachy (ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krakowie), czy też projekty prowadzone za granicą takie jak m.i.: budowa kotła wraz z instalacjami pomocniczymi do utylizacji odpadów w papierni Leipa w Schwedt. Prezentując Państwu ofertę naszej działalności poszerzoną o  szczegółowe dane techniczne liczymy na owocną współpracę i uwzględnienie naszej firmy w realizacji robót budowlano−montażowych w Państwa firmach.

Prezentacja HPR - Adobe Reader - 2,3 MB