Systemy jakości

Zdobyte w ciągu 40 lat doświadczenie w wykonawstwie oraz remontach technicznych urządzeń i obiektów przemysłowych, pozwala nam oferować wysoka jakość prac budowlano-montażowych. Potwierdzeniem powyższego jest uzyskanie przez Grupę Kapitałową HPR S.A. certyfikatu CSJ/191/2018 poświadczającego wdrożenie i stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie:

 • dostawy, wykonawstwa instalacji, wytwarzania i montażu urządzeń ciśnieniowych i konstrukcji stalowych
 • naprawy i konserwacji maszyn
 • naprawy i modernizacji urządzeń dźwignicowych
 • wykonania i naprawy rurociągów przemysłowych i przesyłowych
 • wykonawstwa izolacji termicznych oraz prac temu towarzyszących
 • egzaminowania spawaczy

oraz certyfikau CSW/191/2018 poświadczającego wdrożenie i stosowanie Systemu Jakości zgodnie z normą PN-EN 3834-2:2007 w zakresie:

 • wytwarzania, napraw i modernizacji:
  - rurociągów przesyłowych i technologicznych do gazów i cieczy
  - zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do gazów oraz materiałów ciekłych zapalnych
  - zbiorników bezciśnieniowych i ciśnieniowych do materiałów trujących i żrących
  - elementów rurociągów oraz zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych
  - urządzeń dźwignicowych i innych konstrukcji stalowych

następującymi metodami spajania:

 • spawanie łukowe elektrodą otuloną, MMA-111 (wg ISO 4063)
 • spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych, MAG-135 (wg ISO 4063)
 • spawanie drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych MAG-136 (wg ISO 4063)
 • spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, TIG-141 (wg ISO 4063)
 • spawanie metodą kombinowaną TIG/spawanie łukowe-141/111 (wg ISO 4063)
 • spawanie metodą kombinowaną TIG/MAG-141/135 (wg ISO 4063)
 • spawanie acetylenowo-tlenowe-311 (wg ISO 4063)

Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe S.A. wdrożyło i stosuje system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015 oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą ISO 45001:2018 w zakresie:

 • dostawy i wykonawstwa instalacji
 • wytwarzania i montażu urządzeń ciśnieniowych
 • wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych
 • naprawy i konserwacji maszyn
 • naprawy i modernizacji urządzeń dźwignicowych
 • wykonania i naprawy ruruciągów przemysłowych i przesyłowych
 • wykonawstwa izolacji termicznych oraz prac towarzyszących

 

W swojej działalności kierujemy się następującą polityką jakości:

NASZE DOSTAWY WYKONAWSTWA I  MONTAŻU URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH, KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ USŁUG REMONTOWYCH OFEROWANE KLIENTOM, SĄ ZAWSZE ZGODNE Z  ICH WYMAGANIAMI I  OCZEKIWANIAMI ORAZ Z  WYMAGANIAMI PRZEPISÓW PRAWNYCH.