Zakres usług

zakres usług 1Przedmioty działalności HPR S.A. :

 • Odbiorowe gięcie rur,
 • Budowa i remonty kapitalno-modernizacyjne wielkich pieców,
 • Budowa, modernizacja i remonty kotłów parowych i energetycznych,
 • Modernizacje i remonty konwertorów,
 • Remonty kotłów odzysknicowych,
 • Odbudowy i remonty pieców szybowych, przepychowych i obrotowych,
 • Remonty mieszalników płynnej surówki,
 • Remonty urządzeń przeładowczych, wyładowczych i transportowych,
 • Remonty kominów przemysłowych,
 • Wielobranżowe i  kompleksowe prace budowlano-montażowe w  zakresie budowy, modernizacji i  remontów w następujących specjalnościach :
  - montażu elementów konstrukcji obiektów przemysłowych
  - montażu i  zabudowy maszyn i  urządzeń przemysłowych
  - montażu instalacji i  urządzeń energetycznych
  - ceramicznej, w  tym piecowej i  kominowej
  - elektrycznej
  - ogólnobudowlanej w  tym naprawy pokryć dachowych między innymi w  technologii EKODECK
  - zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji i  obiektów przemysłowych
 • Wykonawstwo warsztatowe :
  - prefabrykacja i  przeróbka plastyczna części wysokociśnieniowej kotłów
  - konstrukcji stalowej
  - instalacji z  rur wykonanych z  tworzyw termoplastycznych ( polipropylen PP i  polietylen PE ) o  średnicach do  350 mm
  - gięcie kolan z  rur o  średnicach do  323 mm
 • Usługi w  zakresie inżynieringu, kontroli jakości oraz nadzoru technologicznego i  spawalniczego,
 • Usługi badawcze świadczone przez Laboratorium Spawalnicze II st. w zakresie:
  - badań radiograficznych rentgenowskich i izotopowych
  - badań ultradźwiękowych
  - badań magnetyczno - proszkowych
  - badań penetracyjnych
 • Projekty technologii i  organizacji robót.

Prace budowlano-montażowe prowadzimy - w zależności od życzeń zleceniodawcy - z  materiałów własnych lub powierzonych, stosując dużą elastyczność w zakresie cen.